Co to znaczy być uzależnionym?

W zależności od historii życia, poniesionych strat i konsekwencji nałogowych zachowań, każdy może mieć „swoją” definicję uzależnienia. Swoją, to znaczy te elementy, które przyczyniły się do uznania problemu. Dla jednych osób uzależnienie będzie to niszczenie rodziny i rozwoju zawodowego, dla innego zaniedbywanie zdrowia i ciągłe imprezowanie, a jeszcze inni uzależnienie to strata domu i całego […]

Czytaj dalej →

Trzeźwienie bez wstydu

W procesie leczenia uzależnienia jesy kilka momentów krytycznych, których pokonanie znacznie przybliża osiągnięcie sukcesu i abstynencji. Dla jednych jest to podjęcie leczenia, dla innych zaakceptowanie faktu, że jest się chorym.  Trudności pojwiają się nie tylko na poziomie podstawowym terapii. Stacjonarna, kilkutygodniowa terapia uzależnień to czas intensywnej pracy ułatwiającej utrzymanie abstynencji. Nie jest możliwe w tak […]

Czytaj dalej →

Trzeźwienie po ukończeniu terapii stacjonarnej

Podczas pobytu w ośrodku leczenia uzależnień można czuć nieadekwatną, nadmierną pewność siebie i poczucie siły wystarczające do utrzymania abstynencji po terapii. Wraz ze zbliżającym się końcem leczenia, narasta lęk i obawa związana z życiem „na wolności”, bez całodobowego wsparcia kolegów i terapeutów, bez parasola ochronnego. Jest to zupełnie naturalna i właściwa reakcja. W życiu codziennym […]

Czytaj dalej →

Jak wybrać ośrodek leczenia uzależnień?

Jedną z trudniejszych decyzji, jakie musi podjąć osoba uzależniona, jest zdecydowanie się na leczenie w ośrodku stacjonarnym. Wymaga to przyznania się do utraty kontroli nad swoim życiem oraz oddalenie się od rodziny na kilka tygodni, czasem nawet miesięcy. Co jest ważne dla osób uzależnionych, aby czas terapii był wykorzystany z jak najlepszym skutkiem? Co należy […]

Czytaj dalej →

Terapia uzależnień stacjonarna czy ambulatoryjna?

Mechanizmy uzależnienia u osoby uzależnionej nie pozwalają dostrzec problemu, z jakim się zmaga, mimo oczywistych i obiektywnych dowodów. Kiedy decydują się na terapię uzależnień, często robią to dla świętego spokoju lub pod presją bliskich, którzy zaczęli stawiać ultimatum. Niezależnie od tego, czy motywacją do podjęcia leczenia jest uspokojenie bliskich, czy faktyczna chęć pomocy sobie, warto […]

Czytaj dalej →

Uzależnienie a inne zaburzenia psychiczne

Szacuje się, że w porównaniu do osób zdrowych, znacznie większa częśc osób uzależnionych cierpi na inne zaburzenie psychiczne (depresja, zaburzenia lękowe, depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, schozofrenia, itd.). Podobnie osoby, u których występuje choroba psychiczna, częściej nadużywają lub uzależniają się od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków). Współwystępowanie uzależnienia i zaburzenia psychicznego nazywa się podwójną diagnozą. […]

Czytaj dalej →

Jak skutecznie leczyć uzależnienie od seksu?

W uzależnieniach od różnych środków chemicznych proces leczenia opiera się na zachowywaniu abstynencji i nabywaniu umiejętności utrzymywania jej, zapobiegania łamaniu abstynencji, a także poznawanie przyczyn uzależnienia. Efekt i skuteczność terapii mierzy się w latach trzeźwości. Niestety, w wielu uzależnieniach behawioralnych, jak zakupoholizm, uzależnienie od komputera i internetu, oraz seksoholizm, trwała abstynencja jest niemożliwa. Jak wygląda […]

Czytaj dalej →

Jak przestać pić?

Pytanie, które stawia sobie większość osób uzależnionych w momencie, kiedy faktycznie mają już dość swojego destrukcyjnego ciągu alkoholowego czy narkotykowego – jak zerwać z nałogiem? Na tym etapie, kiedy organizm jest wykończony, a psychika boi się objawów odstawiennych, przerwanie ciągu wydaje się niemożliwe. „Muszę brać, bo inaczej umrę” – to przekonanie lub podobne uzasadnienia przymusu […]

Czytaj dalej →

Grupy samopomocowe

Termin ten często używany, i równie często mylony, jest jednym z ważniejszych elementów trzeźwienia po ukończeniu terapii. Jak wielokrotnie wspominałam – bez wsparcia innych, życzliwych osób, bardzo trudno jest utrzymać abstynencję i trzeźwieć. Grupy samopocowe to właśnie takie grupy osób, które sobie nawzajem pomagają opierając się na własnym doświadczeniu. Do grup samopomocowych zaliczane są wszelkie […]

Czytaj dalej →

Kiedy zacząć leczenie odwykowe?

Najczęściej problem z nadużywaniem alkoholu, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych, dostrzegają bliskie osoby – partnerzy, rodzina, przyjaciele, być może znajomi w pracy. Osoba, która ndużywa środków psychoaktywnych, uruchamia mechanizmy obronne, chroniące ją przed stwierdzeniem, że ma problem, że z czymś sobie nie radzi i ucieka w alkohol. Mechanizmy te tworzą iluzję kontroli siebie i swojego […]

Czytaj dalej →