Terapia uzależnień stacjonarna czy ambulatoryjna?

Mechanizmy uzależnienia u osoby uzależnionej nie pozwalają dostrzec problemu, z jakim się zmaga, mimo oczywistych i obiektywnych dowodów. Kiedy decydują się na terapię uzależnień, często robią to dla świętego spokoju lub pod presją bliskich, którzy zaczęli stawiać ultimatum. Niezależnie od tego, czy motywacją do podjęcia leczenia jest uspokojenie bliskich, czy faktyczna chęć pomocy sobie, warto […]

Czytaj dalej →

Uzależnienie a inne zaburzenia psychiczne

Szacuje się, że w porównaniu do osób zdrowych, znacznie większa częśc osób uzależnionych cierpi na inne zaburzenie psychiczne (depresja, zaburzenia lękowe, depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, schozofrenia, itd.). Podobnie osoby, u których występuje choroba psychiczna, częściej nadużywają lub uzależniają się od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków). Współwystępowanie uzależnienia i zaburzenia psychicznego nazywa się podwójną diagnozą. […]

Czytaj dalej →

Jak informować dziecko o problemie alkoholowym w rodzinie?

Osoba uzależniona, która nie podejmuje leczenia, czesto jest kłopotliwym, zawstydzającym i budzącym lęk tematem wśród członków rodziny. Samo nazwanie i uświadomienie problemu sobie jest trudne, zaś rozmowa z dzieckiem o uzależnieniu jednego z rodziców wydaje się być niemożliwa. Czy warto unikać rozmów z dziećmi o uzależnieniu członka rodziny lub innej osoby znaczącej „dla dobra dziecka”? […]

Czytaj dalej →

Jak przestać pić?

Pytanie, które stawia sobie większość osób uzależnionych w momencie, kiedy faktycznie mają już dość swojego destrukcyjnego ciągu alkoholowego czy narkotykowego – jak zerwać z nałogiem? Na tym etapie, kiedy organizm jest wykończony, a psychika boi się objawów odstawiennych, przerwanie ciągu wydaje się niemożliwe. „Muszę brać, bo inaczej umrę” – to przekonanie lub podobne uzasadnienia przymusu […]

Czytaj dalej →

Grupy samopomocowe

Termin ten często używany, i równie często mylony, jest jednym z ważniejszych elementów trzeźwienia po ukończeniu terapii. Jak wielokrotnie wspominałam – bez wsparcia innych, życzliwych osób, bardzo trudno jest utrzymać abstynencję i trzeźwieć. Grupy samopocowe to właśnie takie grupy osób, które sobie nawzajem pomagają opierając się na własnym doświadczeniu. Do grup samopomocowych zaliczane są wszelkie […]

Czytaj dalej →

Kiedy zacząć leczenie odwykowe?

Najczęściej problem z nadużywaniem alkoholu, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych, dostrzegają bliskie osoby – partnerzy, rodzina, przyjaciele, być może znajomi w pracy. Osoba, która nadużywa środków psychoaktywnych, uruchamia mechanizmy obronne, chroniące ją przed stwierdzeniem, że ma problem, że z czymś sobie nie radzi i ucieka w alkohol. Mechanizmy te tworzą iluzję kontroli siebie i swojego […]

Czytaj dalej →

Bezsilność wobec środków psychoaktywnych

W procesie trzeźwienia, niezależnie czy człowiek korzysta z profesjonalnej pomocy terapeutycznej, czy z wsparcia w grupach samopomocowych, istotną rolę odgrywa uznanie własnej bezsilności wobec alkoholu czy narkotyków. W niektórych środowiskach przyjmuje się, że bez uznanej bez uznanej bezsilności nie ma trzeźwienia. Czym jest ta bezsilność i dlaczego jest taka ważna? Źródła bezsilności w terapii uzależnień […]

Czytaj dalej →

Uzależnienie mieszane

Przy tak dużej i łatwej dostępności różnych środków psychoaktywnych nietrudno jest nie tylko uzależnić się od danej substancji, ale i znaleźć dla niej zastępstwo, zamiennik albo uzupełnienie „haju”. Używanie naprzemienne narkotyków, alkoholu czy leków o podobnym bądź zupełnie różnym działaniu nazywa się uzależnieniem mieszanym. Czym się charakteryzuje i jak się leczy uzależnienie mieszane? – o […]

Czytaj dalej →

Odtrucie, czyli detoks – dlaczego jest taki ważny?

Uzależnienie od dowolnej substancji (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków) czy zachowań (hazard, seks, nadmierne korzystanie z komputera) jest składa się z symptomów chorobowych, jak każda inna choroba. Uświadomienie sobie problemu wynikającego z nałogowego funkcjonowania człowieka jest podstawą do podjęcia leczenia. Niezależnie od początkowej motywacji osoby dotkniętej problemem uzależnienia (zewnętrznej czy wewnętrznej), proces zdrowienia jest bardzo podobny. […]

Czytaj dalej →

Dopalacze

Czym są dopalacze? Dopalacze są substancjami chemicznymi, które oddziałują na system nerwowy człowieka w podobny sposób jak różnego rodzaju narkotyki. Istnieją zarówno te, które pobudzają (jak np. amfetamina), wywołują efekt halucynogenny (podobnie jak LSD), czy w działaniu przypominają marihuanę. Należy jednak pamiętać, iż ZAWSZE nie do końca wiadomo, jaki mają skład chemiczny. W związku z […]

Czytaj dalej →