Poradnie i gabinety

Oferta psychoterapii w gabinecie prywatnym obejmuje leczenie nerwic, depresji, uzależnień, zaburzeń odżywiania, współuzależnień, DDA, a także zaburzeń komunikacyjnych, trudności w relacjach, rozwiązywania konfliktów. Przyjmujemy w Legnicy, Jeleniej Górze oraz Złotoryi. Oferujemy psychoterapię indywidualną, grupową, par oraz rodzin. W gabinetach przyjmują wykwalifikowani psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Specjaliści Uzależnień, Psycholodzy oraz Specjalista Psychiatra.

Prowadzimy też Poradnie Zdrowia Psychicznego w Złotoryi i Chojnowie oraz Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Złotoryi refundowaną przez NFZ. Więcej informacji w zakładce oferta (poniżej opisu oferty Ośrodka Uzależnień w Miłkowie).

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i są uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych bądź zażywają/piją szkodliwie. Pomagamy również partnerom osób uzależnionych. Oferta obejmuje terapię indywidualną i grupową.

Przyjmują:

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Michał Behnke
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Anna Worobiej
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Agnieszka Bartosz-Kupczyk
Instruktor Terapii Uzależnień – Marek Wójcik

Miejsce: Złotoryja, ul. Kwiska 1

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i mają różnego rodzaju trudności, m.in.: zaburzenia lękowe lub odżywiania, depresje, trudności w komunikacji i relacjach, obniżoną samoocenę, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i agresją, problemy z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysy życiowe. Oferta obejmuje konsultacje ze specjalistą psychiatrą oraz psychoterapeutą.
PRZED REJESTRACJĄ U PSYCHOLOGA NIEZBĘDNA JEST WIZYTA U PSYCHIATRY, ZE WZGLĘDU NA WYMOGI NFZ.

Przyjmują:

Specjalista Psychiatra – Piotr Behnke
Specjalista Psychologii klinicznej, Certyfikowany Psychoterapeuta PTP – Jolanta Skoczylas

Miejsce: Złotoryja, ul. Kwiska 1

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i mają różnego rodzaju trudności, m.in.: zaburzenia lękowe lub odżywiania, depresje, trudności w komunikacji i relacjach, obniżoną samoocenę, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i agresją, problemy z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysy życiowe. Oferta obejmuje konsultacje ze specjalistą psychiatrą oraz psychoterapeutą.
PRZED REJESTRACJĄ U PSYCHOLOGA NIEZBĘDNA JEST WIZYTA U PSYCHIATRY, ZE WZGLĘDU NA WYMOGI NFZ.

Przyjmują:

Specjalista Psychiatra – Piotr Behnke
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikatu – Katarzyna Behnke
Specjalista Psychologii klinicznej, Certyfikowany Psychoterapeuta PTP – Jolanta Skoczylas

Miejsce: ul. Legnicka 12, Chojnów

© Copyright 2015 Ośrodek Leczenia Uzależnień "Pro-Maind"