Terapia pogłębiona

Terapia pogłębiona dla osób po 6-8 tygodniach terapii w innych ośrodkach lub tutejszym.

Terapia odbywa się w trybie stacjonarnym w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Miłkowie. Na ten etap pacjenci kwalifikowani są przez terapeutów na podstawie funkcjonowania we wcześniejszych grupach. Jest też możliwość bezpośredniej rejestracji na tę grupę – po okazaniu dokumentu potwierdzającego ukończenie terapii podstawowej (w tutejszym lub innym ośrodku leczenia uzależnień, poradni lub oddziale dziennym).

Terapia pogłębiona polega na pracy nad nałogowymi schematami zachowania i regulowania emocji i uczuć. Pacjent przygotowuje się do życia w trzeźwości, buduje plan na wyjście. Uczy się asertywnego zachowania, komunikacji z innymi ludźmi, wyrażania i radzenia sobie z emocjami oraz zapobiegania nawrotom choroby. Poszerza też wiedzę dotyczącą uzależnienia. Zastanawia się nad hierarchią swoich wartości, celami życiowymi i samorealizacją. Istotnym elementem jest budowanie sieci wsparcia oraz korzystanie z kontaktu z innymi osobami trzeźwiejącymi, zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi. Pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z kryzysami oraz sukcesami, co sprzyja procesowi trzeźwienia.

W trakcie pracy w grupie pogłębionej, pacjent współpracuje też indywidualnie z psychoterapeutą i korzysta z leczenia farmakologicznego na podstawie konsultacji ze specjalistą psychiatrą.

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem: +(48) 694 949 317

© Copyright 2015 Ośrodek Leczenia Uzależnień "Pro-Maind"