Zespół

Michał Behnke

mgr Michał Behnke - Kierownik Ośrodka

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami uzależnionymi od 1996 roku. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. W roku 2007 uzyskał Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Pracował Na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziale Rehabilitacyjnym w Złotoryi, Ośrodku Treningu Psychologicznego w Radzimowicach, Całodobowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Bolanowie, Całodobowym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Legnicy, Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Złotoryi. W latach 2010 -2011 był kierownikiem Poradni i Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień w Głogowie oraz Prowadzi NZOZ, w ramach którego jest Kierownikiem Poradni Terapii Uzależnień w Złotoryi i Ośrodka w Miłkowie. Interesuje się żeglarstwem, jest instruktorem żeglarstwa i prowadzi rejsy morskie.

Piotr Behnke

Specjalista Psychiatra Piotr Behnke

Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień. Wieloletni ordynator oddziałów psychiatrycznych i odwykowych w Lubiążu i Złotoryi. Organizator i wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. W latach 70-tych współzałożyciel pierwszych Klubów Abstynenta w Legnicy, Jaworze, Lubinie i Złotoryi. Współzałożyciel Ośrodka Uzależnień w Miłkowie. Aktualnie konsultant Oddziału Psychiatrycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Złotoryi i Chojnowie, Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Złotoryi oraz kierownik Oddziału Dziennego w Jeleniej Górze. Od ponad czterdziestu lat prowadzi prywatną praktykę lekarską. Pasjonuje się kulturą dalekiego wschodu, wędrówkami górskimi, tenisem ziemnym, piłką nożną.

Jolanta Skoczylas

mgr Jolanta Skoczylas

Specjalista psychologii klinicznej. Psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Naukowej Sekcji Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin. Kierownik Oddziału Leczenia Nerwic i Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Koordynator psychologów w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Szpitalu w Legnicy. Od wielu lat prowadzi również Gabinet Psychoterapeutyczny w Legnicy, Jeleniej Górze i Złotoryi. Aktualnie pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Złotoryi oraz Oddziału Dziennego Psychiatrycznego w Jeleniej Górze. Lubi muzykę na żywo, wędrówki górskie, dobry film i książkę.

Urszula Libergal

mgr Urszula Libergal

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień od 2010 roku, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Związana z Ośrodkiem w Miłkowie od 2009 roku. Pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Cieplicach. Pasjonuje się turystyką, wędrówkami górskimi, nordic walking.

Katarzyna Behnke

mgr Katarzyna Behnke

Psycholog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Związana z Ośrodkiem w Miłkowie od końca 2012 roku. Pracuje także w Przychodni Zdrowia Psychicznego w Chojnowie. Wcześniej pracownik Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na Oddziałach: Psychiatrycznym, Hematologii, Onkologii, Paliatywnym oraz na Oddziale Dziennym i w Poradni dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jeleniej Górze. Interesuje się psychologią sportu, tenisem ziemnym, koszykówką, literaturą. Lubi muzykę na żywo oraz podróże.

Paweł Tuła

Paweł Tuła

Certyfikowany Instruktor Psychoterapii Uzależnień od 2017 r. Swoje doświadczenie zdobywał w Ośrodku - Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w Świdnicy oraz w Ośrodku dla Osób Uzależnionych "Nowa Nadzieja" w Janowicach Wielkich. Z Miłkowem związany od 2019 roku. Interesuje się militariami.

mgr Ilona Sipior-Syposz

mgr Ilona Sipior-Syposz

Pedagog resocjalizacyjny, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, w trakcie szkolenia na Psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami uzależnionymi od 2012 roku. Ukończyła Studium Przygotowania Pedagogicznego oraz Studium Terapii Uzależnień CEDR w Czarnym Borze, a także szkolenie pt: „ Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywała w Centrum Psychologii Zdrowia Dormed na Dziennym Oddziale i w Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Nysie oraz w Poradni w Grodkowie. Aktualnie związana z Ośrodkiem w Miłkowie od 2016 roku. Interesuje się nowoczesną i funkcjonalną aranżacją wnętrz.

Marek Wójcik

Marek Wójcik
(1957 - 2017)

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Ukończył Szkołę Psychoedukacji i Treningu Grupowego we Wrocławiu, Studium Umiejętności Psychologicznych w Czarnym Borze, Kursy w Pracowni Umiejętności Psychologicznych w Krakowie. Pracuje z osobami uzależnionymi od 1991 roku. Pracował na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Wojewódzkim Szpitali Psychiatrycznym, Ośrodku Leczenia Uzależnień w Bolanowie, Ośrodku Treningu Psychologicznego w Radzimowicach, jako członek zespołu terapeutycznego prowadził grupy terapeutyczne na Oddziale Psychiatrycznym. Pracował w Poradni Uzależnień i Współuzależnień oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Złotoryi i w Ośrodku Uzależnień w Miłkowie. Interesował się sztukami walki, trenował ju jitsu. Był miłośnikiem psów.

Katarzyna Stefanowicz-Muzylak

Katarzyna Stefanowicz-Muzylak

Instruktor Terapii Uzależnień w trakcie certyfikacji. W Miłkowie prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe, zarówno pobudzające jak i relaksacyjne. Ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych, Szkolenie "Podstaw DMT" w Polskim Instytucie Terapii Tańcem i Ruchem oraz liczne szkolenia i treningi w Warszawskim Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem - IBA. Przez trzy lata związana z Teatrem Osób Uzależnionych "KARAWANA" działającym od 2009 roku w Domu Kultury w Jeleniej Górze. Aktualnie prowadzi zajęcia ruchowe w Warszawie w stowarzyszeniu trzeźwościowym "Klub Poznańska 38". Pasjonuje się tańcem, muzyką. Lubi aktywność, szczególnie jogging.

Andrzej Koralewski

Andrzej Koralewski

Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień. Związany z Miłkowem od początku istnienia Ośrodka. Niegdyś pracownik Poradni Uzależnień i Współuzależnienia w Złotoryi. Poza terapią prowadzi warsztaty rzeźbiarskie w Ośrodku w Miłkowie. Od wielu lat jest także zaangażowany w Ruch AA i związany z Klubami Abstynenta. Interesuje się kulturą Indian (historia, muzyka, sztuka, rękodzieło).

Dorota Koralewska

Dorota Koralewska

Instruktor Terapii Uzależnień w trakcie certyfikatu, sekretarka. Zajmuje się rejestracją pacjentów oraz administracją. Łatwo nawiązuje relacje, ceni sobie kontakty z ludźmi. Lubi gotować. Przepada za naturą i spokojem.

Justyna Zdrzałka

mgr Justyna Zdrzałka

Pielęgniarka z kwalifikacjami z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego, po Liceum Zawodowym w Jeleniej Górze. Pedagog resocjalizacyjny. W 2011 roku uzyskała dyplom studiów magisterskich o specjalności: pomoc społeczna i socjoterapia. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. W Ośrodku Leczenia Uzależnień w Miłkowie pracuje od 2012 roku. Lubi czytać i spędzać czas na świeżym powietrzu.

Sebastian Smyk

Sebastian Smyk

Instruktor Terapii Uzależnień, związany z Ośrodkiem w Miłkowie od 7 lat. Lubi podróże, wycieczki górskie.

© Copyright 2015 Ośrodek Leczenia Uzależnień "Pro-Maind"