Leczenie w naszym Ośrodku jest refundowane przez NFZ.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pacjent zgłasza się telefonicznie i po konsultacji (telefonicznej lub osobistej) jest wpisywany na listę oczekujących na przyjęcie. Dzięki temu ośrodek leczenia uzależnień NFZ jest w stanie dbać o wysoką jakość terapii. W oczekiwaniu na własną kolej Pacjent może się odpowiednio przygotować do leczenia, co bywa dla niego dużym komfortem.

Ośrodek leczenia uzależnień NFZ przyjmuje również Pacjentów odpłatnie. Koszt leczenia wynosi 150 zł za dzień.

Ośrodek Leczenia Uzależnień NFZ w Miłkowie mieści maksymalnie 30 osób. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach, co skutkuje poczuciem intymności, dzięki któremu łatwiej jest zaadaptować się Pacjentom, jak i zintegrować się z innymi osobami korzystającymi z pomocy, jaką niesie ośrodek uzależnień od narkotyków. Tryb ten obejmuje zarówno opcję typu terapia uzależnień NFZ, jak i zgłoszenia prywatne, działamy bowiem w oparciu o zapewnienie jak najwyższego dobra każdemu z naszych Pacjentów.

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Miłkowie przyznaje również nagrody terapeutyczne, takie jak np.: wyjazd do Hotelu Gołębiewski na basen. Raz w miesiącu na wyjazd wybierane są 4 osoby spośród Pacjentów. Nasz ośrodek uzależnień od narkotyków i innych nałogów dokłada wszelkich możliwości, aby motywować Pacjentów do aktywności. Dzięki temu o wiele łatwiej jest Pacjentom zapomnieć o szkodliwych przyzwyczajeniach.

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem:

+(48) 694 949 317

Leczenie może być refundowane przez NFZ lub z własnych środków. Prywatnych pacjentów prosimy o kontakt pod nr: +(48) 601 728 857

Certyfikowany ośrodek leczenia uzależnień w Miłkowie

W przypadku leczenia osób uzależnionych niezwykle istotne jest konsekwentne i systematyczne działanie. Każdy Pacjent wymaga jednak indywidualnego podejścia. Ośrodek leczenia uzależnień od leków, jak i innych środków odurzających, umożliwia przerwanie ciągu leczenia, dla osób niewymagających detoksykacji, czyli Pacjentów, u których nie wystąpiły powikłania (typu padaczka itp.) – koszt terapii wynosi 4500 zł (+95 zł za wyżywienie tygodniowo).

Ośrodek Leczenia Uzależnień NFZ - od leków, narkotyków oraz od innych używek

SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ODDZIAŁÓW I HOSTELU:

1. Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu:

Leczenie w Oddziale trwa 56 dni i jest podzielone na okresy: terapii podstawowej i zaawansowanej. O kwalifikacji do grup terapeutycznych decyduje zespół terapeutyczny. Po zakończeniu leczenia w Oddziale Pacjent ma możliwość kontynuacji terapii w Hostelu (okres pobytu do 6 miesięcy), w grupach zaawansowanej i pogłębionej. W trakcie pobytu Pacjent ma zagwarantowane świadczenia zgodnie z kontraktem z NFZ – opiekę lekarską, terapeutyczną, pielęgniarską oraz nocleg i wyżywienie. Realizowane są zajęcia takie jak: psychoterapia grupowa oraz indywidualna, arteterapia, psychoedukacja, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty strzelania z łuku oraz rzeźbiarskie, relaksacja. Tego rodzaju terapia uzależnień NFZ jest niezwykle skuteczna.

2. Oddział leczenia uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych:

Ośrodek leczenia uzależnień od leków i środków psychoaktywnych (amfetamina, metamfetamina, marihuana, opiaty, dopalacze, kokaina, extasy) prowadzi terapie, które trwają od 3 do 6 miesięcy i są podzielone na okresy: terapii podstawowej, zaawansowanej i pogłębionej (skuteczność terapii wynosi aż 78%). O kwalifikacji do grup terapeutycznych decyduje zespół terapeutyczny. Ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków, po zakończeniu terapii w Oddziale, proponuje możliwość jej kontynuacji w Hostelu (okres pobytu do 6 miesięcy). Okres leczenia w grupie podstawowej wynosi 45 dni, następnie (po zakwalifikowaniu przez terapeutę) ma miejsce przejście do grupy zaawansowanej, a po trzech miesiącach Pacjent może starać się o kwalifikację do grupy pogłębionej. Ośrodek uzależnień od narkotyków zapewnia mu w trakcie pobytu elementy zgodne z kontraktem z NFZ – opiekę lekarską, terapeutyczną, pielęgniarską oraz nocleg i wyżywienie. Realizowane są zajęcia takie jak: psychoterapia grupowa oraz indywidualna, arteterapia, psychoedukacja, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty strzelania z łuku oraz rzeźbiarskie, relaksacja.

3. Hostel:

Hostel w ośrodku leczenia uzależnień w Miłkowie

  • dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze),
  • dla osób z zaburzeniami psychicznymi (najczęściej są to choroby spowodowane alkoholizmem – organiczne zaburzenia osobowości i zachowania albo depresje).

Hostel jest miejscem, do którego Pacjent trafia, opuściwszy ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków lub alkoholu. Adaptuje się tu do życia w trzeźwości oraz rozwiązuje swoje problemy socjalne (bezdomność, bezrobocie, funkcjonowanie poza układem rodzinnym) oraz społeczne (trudności komunikacyjne czy w relacjach z bliskimi, brak umiejętności społecznych). W trakcie pobytu Pacjent uczestniczy w psychoterapii oraz przechodzi treningi umiejętności społecznych w grupach z Pacjentami z oddziałów: podstawowej, zaawansowanej i pogłębionej. Praca poza Ośrodkiem nie jest obowiązkowa, jednak zalecana jako umocnienie tego, co Pacjent osiągnął, kończąc ośrodek leczenia uzależnień od leków, alkoholu lub narkotyków.

GRUPY TERAPEUTYCZNE:

Grupa podstawowa:

Jest to etap wstępny procesu leczenia. Pacjent zapoznaje się z grupą, adaptuje się do nowej sytuacji. Uczy się, jak utrzymać abstynencję, buduje swoją motywację do leczenia i zapoznaje się z obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem Ośrodka. Pacjent zdobywa podstawową wiedzę na temat uzależnienia dotyczącą osiowych objawów uzależnienia, głodu alkoholowego, utraty kontroli i bezsilności wobec nałogu.

Grupa zaawansowana:

Jest drugim etapem procesu terapeutycznego. Pacjent uczy się, jak radzić sobie z emocjami i uczuciami. Rozwija umiejętność radzenia sobie ze stresem, złością, poczuciem winy i smutkiem. Zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Uczy się, jak żyć według zasad 24 godzini programu HALT oraz jak budować plan trzeźwienia.

Grupa pogłębiona:

Terapia pogłębiona polega na pracy nad nałogowymi schematami zachowania i regulowania emocji i uczuć. Pacjent przygotowuje się do życia w trzeźwości, buduje plan na wyjście. Uczy się asertywnego zachowania, komunikacji z innymi ludźmi, wyrażania i radzenia sobie z emocjami oraz zapobiegania nawrotom choroby. Poszerza też wiedzę dotyczącą uzależnienia. Zastanawia się nad hierarchią swoich wartości, celami życiowymi i samorealizacją. Istotnym elementem jest budowanie sieci wsparcia oraz korzystanie z kontaktu z innymi osobami trzeźwiejącymi, zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi. Pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z kryzysami oraz sukcesami, co sprzyja procesowi trzeźwienia.

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i są uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych bądź zażywają/piją szkodliwie. Pomagamy również partnerom osób uzależnionych. Oferta obejmuje terapię indywidualną i grupową.

Przyjmują:

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Michał Behnke
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Dorota Jarmołowicz
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Agnieszka Bartosz-Kupczyk
Instruktor Terapii Uzależnień – Marek Wójcik

Miejsce: Złotoryja, ul. Kwiska 1
tel. +(48) 537 977 317

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i mają różnego rodzaju trudności, m.in.: zaburzenia lękowe lub odżywiania, depresje, trudności w komunikacji i relacjach, obniżoną samoocenę, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i agresją, problemy z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysy życiowe. Oferta obejmuje konsultacje ze specjalistą psychiatrą oraz psychoterapeutą.
PRZED REJESTRACJĄ U PSYCHOLOGA NIEZBĘDNA JEST WIZYTA U PSYCHIATRY, ZE WZGLĘDU NA WYMOGI NFZ.

Przyjmują:

Specjalista Psychiatra – Piotr Behnke
Specjalista Psychologii klinicznej, Certyfikowany Psychoterapeuta PTP – Jolanta Skoczylas

Miejsce: Złotoryja, ul. Kwiska 1
tel. +(48) 537 977 317

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i mają różnego rodzaju trudności, m.in.: zaburzenia lękowe lub odżywiania, depresje, trudności w komunikacji i relacjach, obniżoną samoocenę, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i agresją, problemy z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysy życiowe. Oferta obejmuje konsultacje ze specjalistą psychiatrą oraz psychoterapeutą.
PRZED REJESTRACJĄ U PSYCHOLOGA NIEZBĘDNA JEST WIZYTA U PSYCHIATRY, ZE WZGLĘDU NA WYMOGI NFZ.

Przyjmują:

Specjalista Psychiatra – Piotr Behnke
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikatu – Katarzyna Behnke
Specjalista Psychologii klinicznej, Certyfikowany Psychoterapeuta PTP – Jolanta Skoczylas

Miejsce: Chojnów, ul. Legnicka 12
tel. +(48) 605 822 278

Miejsce: Złotoryja, Jelenia Góra, Legnica
tel. +(48) 605 822 278

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin.

Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych i odżywiania, depresji, DDA, trudności w komunikacji i relacjach, obniżonej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie z emocjami i agresją, problemami z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysów życiowych.

Miejsce: Złotoryja, Jelenia Góra, Legnica
tel. +(48) 607 431 243

Zajmuje się leczeniem uzależnień i współuzależnień, DDA, zaburzeń lękowych i odżywiania, depresji, trudności w komunikacji i relacjach, obniżonej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie z emocjami i agresją, problemami z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysów życiowych.

Miejsce: Jelenia Góra, Legnica
tel. +(48) 607 431 155

© Copyright 2017 Ośrodek Leczenia Uzależnień - od narkotyków,leków | NFZ "Pro-Maind"