Leczenie w naszym Ośrodku jest refundowane przez NFZ.

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Pacjent zgłasza się telefonicznie i po konsultacji (telefonicznej lub osobistej) jest wpisywany na listę oczekujących na przyjęcie. Dzięki temu ośrodek leczenia uzależnień NFZ jest w stanie dbać o wysoką jakość terapii.

Ośrodek leczenia uzależnień NFZ przyjmuje również pacjentów odpłatnie. Koszt leczenia wynosi 150 zł za dzień.

Ośrodek Leczenia Uzależnień NFZ w Miłkowie mieści maksymalnie 30 osób. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach, co skutkuje poczuciem intymności, dzięki któremu łatwiej jest zaadaptować się Pacjentom, jak i zintegrować się z innymi osobami korzystającymi z pomocy, jaką niesie ośrodek uzależnień od narkotyków. Tryb ten obejmuje zarówno opcję typu terapia uzależnień NFZ, jak i zgłoszenia prywatne.

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Miłkowie przyznaje również nagrody terapeutyczne, takie jak np.: wyjazd do Hotelu Gołębiewski na basen. Raz w miesiącu na wyjazd wybierane są 4 osoby spośród pacjentów. Nasz ośrodek uzależnień od narkotyków i innych nałogów dokłada wszelkich możliwości, aby motywować Pacjentów do aktywności, dzięki którym łatwiej będzie zapomnieć o szkodliwych przyzwyczajeniach.

Ośrodek leczenia uzależnień od leków, jak i innych środków odurzających, umożliwia przerwanie ciągu leczenia, dla osób niewymagających detoksykacji, czyli Pacjentów, u których nie wystąpiły powikłania (typu padaczka itp.) - koszt terapii wynosi 4500 zł (+95 zł za wyżywienie tygodniowo).

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem:

+(48) 694 949 317

Leczenie może być refundowane przez NFZ lub z własnych środków. Prywatnych pacjentów prosimy o kontakt pod nr: +(48) 601 728 857

Ośrodek Leczenia Uzależnień NFZ - od leków, narkotyków oraz od innych używek

SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ODDZIAŁÓW I HOSTELU:

1. Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu:

Leczenie w Oddziale trwa 56 dni i jest podzielone na okresy: terapii podstawowej i zaawansowanej. O kwalifikacji do grup terapeutycznych decyduje zespół terapeutyczny. Po zakończeniu leczenia w Oddziale, pacjent ma możliwość kontynuacji terapii w Hostelu (okres pobytu do 6. miesięcy), w grupach zaawansowanej i pogłębionej. W trakcie pobytu pacjent ma zagwarantowane świadczenia zgodnie z kontraktem z NFZ – opiekę lekarską, terapeutyczną, pielęgniarską oraz nocleg i wyżywienie. Realizowane są zajęcia takie jak: psychoterapia grupowa oraz indywidualna, arteterapia, psychoedukacja, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty strzelania z łuku oraz rzeźbiarskie, relaksacja.

2. Oddział leczenia uzależnień od narkotyków i środków psychoaktywnych:

Ośrodek leczenia uzależnień od leków i środków psychoaktywnych (amfetamina, metamfetamina, marihuana, opiaty, dopalacze, kokaina, extasy) prowadzi terapie, które trwają od 3 do 6 miesięcy i są podzielone na okresy: terapii podstawowej, zaawansowanej i pogłębionej (skuteczność terapii wynosi aż 78%). O kwalifikacji do grup terapeutycznych decyduje zespół terapeutyczny. Ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków, po zakończeniu terapii w Oddziale, proponuje możliwość jej kontynuacji w Hostelu (okres pobytu do 6. miesięcy). Okres leczenia w grupie podstawowej wynosi 45 dni następnie (po zakwalifikowaniu przez terapeutę) następuje przejście do grupy zaawansowanej, a po trzech miesiącach pacjent może starać się o kwalifikację do grupy pogłębionej. W trakcie pobytu pacjent ma zagwarantowane świadczenia zgodnie z kontraktem z NFZ – opiekę lekarską, terapeutyczną, pielęgniarską oraz nocleg i wyżywienie. Realizowane są zajęcia takie jak: psychoterapia grupowa oraz indywidualna, arteterapia, psychoedukacja, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty strzelania z łuku oraz rzeźbiarskie, relaksacja.

3. Hostel:

  • dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze),
  • dla osób z zaburzeniami psychicznymi (najczęściej są to choroby spowodowane alkoholizmem – organiczne zaburzenia osobowości i zachowania albo depresje).

Hostel jest miejscem, w którym pacjent adaptuje się do życia w trzeźwości oraz rozwiązuje swoje problemy socjalne (bezdomność, bezrobocie, funkcjonowanie poza układem rodzinnym) oraz społeczne (trudności komunikacyjne czy w relacjach z bliskimi, brak umiejętności społecznych).

W trakcie pobytu pacjent uczestniczy w psychoterapii oraz przechodzi treningi umiejętności społecznych w grupach z pacjentami z oddziałów: podstawowej, zaawansowanej i pogłębionej. Praca poza Ośrodkiem nie jest obowiązkowa.

GRUPY TERAPEUTYCZNE:

Grupa podstawowa:

Jest to etap wstępny procesu leczenia. Pacjent zapoznaje się z grupą, adaptuje się do nowej sytuacji. Uczy się jak utrzymać abstynencję, buduje swoją motywację do leczenia i zapoznaje się z obowiązkami związanymi z funkcjonowaniem Ośrodka. Pacjent zdobywa podstawową wiedzę na temat uzależnienia dotyczącą osiowych objawów uzależnienia, głodu alkoholowego, utraty kontroli i bezsilności wobec nałogu.

Grupa zaawansowana:

Jest drugim etapem procesu terapeutycznego. Pacjent uczy się jak radzić sobie z emocjami i uczuciami. Rozwija umiejętność radzenia sobie ze stresem, złością, poczuciem winy i smutkiem. Zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Uczy się jak żyć według zasad 24 godzin oraz programu HALT oraz jak budować plan trzeźwienia.

Grupa pogłębiona:

Terapia pogłębiona polega na pracy nad nałogowymi schematami zachowania i regulowania emocji i uczuć. Pacjent przygotowuje się do życia w trzeźwości, buduje plan na wyjście. Uczy się asertywnego zachowania, komunikacji z innymi ludźmi, wyrażania i radzenia sobie z emocjami oraz zapobiegania nawrotom choroby. Poszerza też wiedzę dotyczącą uzależnienia. Zastanawia się nad hierarchią swoich wartości, celami życiowymi i samorealizacją. Istotnym elementem jest budowanie sieci wsparcia oraz korzystanie z kontaktu z innymi osobami trzeźwiejącymi, zmagającymi się z podobnymi trudnościami życiowymi. Pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z kryzysami oraz sukcesami, co sprzyja procesowi trzeźwienia.

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i są uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych bądź zażywają/piją szkodliwie. Pomagamy również partnerom osób uzależnionych. Oferta obejmuje terapię indywidualną i grupową.

Przyjmują:

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Michał Behnke
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Dorota Jarmołowicz
Specjalista Psychoterapii Uzależnień – Agnieszka Bartosz-Kupczyk
Instruktor Terapii Uzależnień – Marek Wójcik

Miejsce: Złotoryja, ul. Kwiska 1
tel. +(48) 537 977 317

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i mają różnego rodzaju trudności, m.in.: zaburzenia lękowe lub odżywiania, depresje, trudności w komunikacji i relacjach, obniżoną samoocenę, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i agresją, problemy z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysy życiowe. Oferta obejmuje konsultacje ze specjalistą psychiatrą oraz psychoterapeutą.
PRZED REJESTRACJĄ U PSYCHOLOGA NIEZBĘDNA JEST WIZYTA U PSYCHIATRY, ZE WZGLĘDU NA WYMOGI NFZ.

Przyjmują:

Specjalista Psychiatra – Piotr Behnke
Specjalista Psychologii klinicznej, Certyfikowany Psychoterapeuta PTP – Jolanta Skoczylas

Miejsce: Złotoryja, ul. Kwiska 1
tel. +(48) 537 977 317

Leczenie w Poradni refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjmujemy osoby, które ukończyły 18 lat i mają różnego rodzaju trudności, m.in.: zaburzenia lękowe lub odżywiania, depresje, trudności w komunikacji i relacjach, obniżoną samoocenę, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami i agresją, problemy z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysy życiowe. Oferta obejmuje konsultacje ze specjalistą psychiatrą oraz psychoterapeutą.
PRZED REJESTRACJĄ U PSYCHOLOGA NIEZBĘDNA JEST WIZYTA U PSYCHIATRY, ZE WZGLĘDU NA WYMOGI NFZ.

Przyjmują:

Specjalista Psychiatra – Piotr Behnke
Psycholog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikatu – Katarzyna Behnke
Specjalista Psychologii klinicznej, Certyfikowany Psychoterapeuta PTP – Jolanta Skoczylas

Miejsce: Chojnów, ul. Legnicka 12
tel. +(48) 605 822 278

Miejsce: Złotoryja, Jelenia Góra, Legnica
tel. +(48) 605 822 278

Psychoterapia indywidualna, par i rodzin.

Zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowych i odżywiania, depresji, DDA, trudności w komunikacji i relacjach, obniżonej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie z emocjami i agresją, problemami z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysów życiowych.

Miejsce: Złotoryja, Jelenia Góra, Legnica
tel. +(48) 607 431 243

Zajmuje się leczeniem uzależnień i współuzależnień, DDA, zaburzeń lękowych i odżywiania, depresji, trudności w komunikacji i relacjach, obniżonej samooceny, nieumiejętności radzenia sobie z emocjami i agresją, problemami z zaspokajaniem własnych potrzeb, trudności ze snem czy inne kryzysów życiowych.

Miejsce: Jelenia Góra, Legnica
tel. +(48) 607 431 155

© Copyright 2017 Ośrodek Leczenia Uzależnień - od narkotyków,leków | NFZ "Pro-Maind"